Aktualności

Trwa rekrutacja w terminie od 08 kwietnia do 25 kwietnia 2019 do udziału w projekcie:

Złota jesień – usługi zdrowotne, rehabilitacyjne, pielęgnacyjne

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja społeczna Działanie 8.1 „Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020).

Informacje o projekcie

OŚRODEK REHABILITACJI I ODNOWY BIOLOGICZNEJ DONI COR Sp. z o.o. realizacje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja społeczna Działanie 8.1 „Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020) pn.

Złota jesień – usługi zdrowotne, rehabilitacyjne, pielęgnacyjne

RPOP.08.01.00-16-0050/16

Celem głównym projektu jest umożliwienie osobom starszym, w szczególności zagrożonym wykluczeniem społecznym, dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych a tym samym, zwiększenie możliwości sprzyjających wydłużeniu i poprawieniu jakości życia. Celem projektu jest również zapewnienie wsparcia opiekunom faktycznym osób starszych poprzez udział
w szkoleniach i konsultacjach.

Do udziału w projekcie zostanie zakwalifikowanych 60 osób (35 Kobiet/ 25 Mężczyzn) w wieku powyżej 60 roku życia, w tym 35 osoby z niepełno sprawnościami (22 Kobiet/ 13 Mężczyzn) oraz 60 osób – pełniących rolę opiekunów faktycznych (40 Kobiet/ 20 Mężczyzn)  zamieszkujących na terenie województwa opolskiego.

Wartość Projektu: 1 750 752,00 zł

Dofinansowanie Projektu z UE: 1 654 460,64 zł

Okres realizacji Projektu: od 1 maja 2017r. do 31 października 2019r.

Miejsce realizacji Projektu: Brzeg

Uczestnicy projektu:

Projekt jest skierowany do osób powyżej 60 roku życia, które w chwili przystąpienia do projektu posiadają ukończone 60 lat, zamieszkujące na terenie województwa opolskiego oraz opiekunów faktycznych.

Projekt zakłada realizację następujących form wsparcia:

 1. Opieka medyczna dla osób starszych, na którą składać się będą elementy:
  a) świadczenia pielęgniarskie
  b) wizyty domowe u uczestnika projektu
  c) przygotowanie pacjenta i rodziny do samodzielnej opieki i pielęgnacji
  d) edukacja zdrowotna pacjenta oraz członków jego rodziny;
  e) pomoc w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych (związana z samodzielnym funkcjonowaniem w środowisku domowym);
 2. Szkolenia dla opiekunów faktycznych, które będą miały postać:
  a) szkoleń indywidualnych i grupowych
  b) konsultacji z psychologiem (wsparcie psychologiczne)
 3. Rehabilitacja dla osób starszych, która będzie miała charakter indywidualnych terapii, przy wsparciu personelu medyczno: fizjoterapeutów, terapeutów zajęciowych i masażystów. Dla uczestników, korzystających z rehabilitacji zaplanowano wyżywienie z projektu (przerwa kawowa i obiad).
 4. Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego. Zostanie przygotowana i uruchomiona wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i wspomagającego połączona z doradztwem w doborze sprzętu, treningami samoobsługi z użyciem wypożyczonego sprzętu oraz przygotowaniu warunków do opieki domowej. Wypożyczalnia będzie funkcjonować od poniedziałku do piątku (wg ustalonego grafiku).W ramach funkcjonowania wypożyczalni będą udostępniane uczestnikom projektu/opiekunom faktycznym: m.in. piłki, piłki do pilatesu, tere bandy, kule, chodziki, poduszka sensomotoryczna, obciążniki, trx, materace, rowerek stacjonarny, trampolina, wałki – rożnego rozmiaru, deskorolka.
 5. Indywidualny transport dla uczestników projektu, zostanie zapewniony dla osób, którzy mają utrudniony dostęp do usług zdrowotnych
 6. Usługa logopedyczna i psychiatryczna. W ramach usługi będzie realizowane wsparcie indywidualne i grupowe. Konsultacje dostosowane będą do możliwości czasowych, mobilnych i zdrowotnych uczestników/ek projektu.

Zamówienia



		


		


		

OŚRODEK REHABILITACJI I ODNOWY BIOLOGICZNEJ DONI COR SPÓŁKA z o. o (zwany dalej: Zamawiającym) ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia w ramach projektu pn. Złota jesień – usługi zdrowotne, rehabilitacyjne, pielęgnacyjne”, nr projektu RPOP.08.01.00-16-0050/16-00,  na wybór lekarza specjalisty z psychiatrii na potrzeby świadczenia usługi psychiatrycznej w projekcie.

ROZEZNANIE CENOWE  RYNKU - USŁUGI PSYCHIATRYCZNE- https://donicor.pl/wp-content/uploads/2018/02/PSYCHIATRA-13.02.2018.doc

Kontakt

OŚRODEK REHABILITACJI I ODNOWY BIOLOGICZNEJ
DONI COR SPÓŁKA z o. o

Ul. Kamienna 4

49-300 Brzeg

Tel. 506 165 407

e-mail: donicor.zj@o2.pl