Aktualności

Trwa rekrutacja w terminie od 14 stycznia do 29 stycznia 2019 do udziału w projekcie:

Złota jesień 2 – usługi zdrowotne, rehabilitacyjne, pielęgnacyjne

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja społeczna Działanie 8.1 „Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020).

Informacje o projekcie

OŚRODEK REHABILITACJI I ODNOWY BIOLOGICZNEJ DONI COR Sp. z o.o. realizacje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja społeczna Działanie 8.1 „Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020) pn.

Złota jesień 2 – usługi zdrowotne, rehabilitacyjne, pielęgnacyjne

RPOP.08.01.00-16-0025/18

Celem głównym projektu jest poprawa dostępu do usług zdrowotnych i zapewnienie kompleksowości form wsparcia na potrzeby osób niesamodzielnych ze względu na podeszły wiek w województwie opolskim.

Do udziału w projekcie zostanie zakwalifikowanych 60 osób (35 Kobiet/ 25 Mężczyzn) w wieku powyżej 60 roku życia, w tym osoby z niepełnosprawnościami, zamieszkujących na terenie województwa opolskiego. Wsparcie w ramach projektu będzie realizowane dla mieszkańców z 6 gmin powiatu brzeskiego (Brzeg, Olszanka, Skarbimierz, Grodków, Lewin Brzeski, Lubsza) oraz miasta Namysłów.

Wartość Projektu: 1 830 600,00 zł

Dofinansowanie Projektu z UE: 1 729 916,99 zł

Okres realizacji Projektu: od 30.09.2018 do 31.12.2020 r.

Miejsce realizacji Projektu: Brzeg

Uczestnicy projektu:

Projekt jest skierowany do osób powyżej 60 roku życia, które w chwili przystąpienia do projektu posiadają ukończone 60 lat, zamieszkujące na terenie województwa opolskiego.

Projekt zakłada realizację następujących form wsparcia:

  1. Kompleksowa opieka medyczna dla uczestników projektu, na którą składać się będą elementy:
   a) świadczenia pielęgniarskie
   b) wizyty domowe u uczestnika projektu
   c) przygotowanie pacjenta i rodziny do samodzielnej opieki i pielęgnacji
   d) pomoc w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych (związana z samodzielnym funkcjonowaniem
   w środowisku domowym);
   e) wsparcie psychiatryczne i psychologiczne
   f) indywidualny transport dla uczestników projektu, zostanie zapewniony dla osób, którzy mają utrudniony dostęp do usług zdrowotnych
   g) wyżywienie dla uczestników korzystających z projektu.
  2. Rehabilitacja ruchowa oraz program terapii zajęciowej dla uczestników projektu.
   Rehabilitacja dla osób starszych będzie miała charakter indywidualnych terapii, przy wsparciu personelu medyczno: fizjoterapeutów, terapeutów zajęciowych i masażystów.

Zamówienia		


		


		

Kontakt

OŚRODEK REHABILITACJI I ODNOWY BIOLOGICZNEJ
DONI COR SPÓŁKA z o.o.

ul. Kamienna 4

49-300 Brzeg

Tel. 506 165 407

e-mail: donicor.zj@o2.pl