Kinezyterapia to leczenie ruchem. Inne, mniej profesjonalne określenia, to gimnastyka lecznicza lub ćwiczenia usprawniające. Kinezyterapia najczęściej stosowana jest w schorzeniach i dysfunkcjach narządu ruchu, w zespołach bólowych kręgosłupa, po udarach mózgu, po zawale serca, w niektórych chorobach układu oddechowego, w chorobach reumatoidalnych, po zabiegach operacyjnych w jamie brzusznej, przed porodem… Kinezyterapia może być stosowana jako podstawowa i jedyna forma leczenia (np.: w zachowawczym leczeniu wad postawy, bóle krzyża, bolesność stawu rzepkowo udowego, tendinopatie), lub jeżeli choroba wymaga leczenia operacyjnego, może być prowadzona zarówno w okresie przedoperacyjnym jak i po zabiegu.

Ofertujemy

Ćwiczenia bierne

są to ćwiczenia wykonywane przez terapeutę bez współudziału pacjenta. Zasadniczym celem tych ćwiczeń, jeśli to możliwe, jest zmiana ruchu biernego na czynny. Mają one na celu zachowanie pełnego zakresu ruchów w stawach oraz pełnej długości i elastyczności mięśni. Ćwiczenia bierne oddziałują również na tkanki miękkie otaczające staw, tj. torebkę i wiązadła, nie dopuszczają do utraty ich elastyczności i sprężystości. Ważnym celem ćwiczeń biernych jest oddziaływanie na ośrodkowy układ nerwowy.

Ćwiczenia czynno-bierne i wspomaganie

ruch prowadzony jest biernie a zadaniem, które się stawia pacjentowi jest czynne rozluźnienie mięśni w tej części narządu ruchu która jest ćwiczona. Kluczem do uzyskania żądanych efektów terapeutycznych jest właściwa współpraca pacjenta z terapeutą. Przy prawidłowo wykonywanych ćwiczeniach zakres ruchów z dnia na dzień powinien wzrastać.

Pionizacja

to pierwszy etap w nauce chodzenia, zabieg wykonywany jest w obrębie łóżka chorego, unoszenie głowy, siady z ukośnym ustawianiem tułowia, siady płaskie na łóżku, siady z nogami zwieszonymi

Ćwiczenia czynne w odciążeniu z oporem

tę grupę ćwiczeń stosuje się głównie w celu poprawy wskaźników siły w osłabionych z różnych przyczyn zespołach mięśniowych. Kwalifikują się tutaj te mięśnie, które nie są w stanie pokonać oporu wyrażonego ciężarem odpowiednich części ciała. Odciążenie realizowane jest za pomocą podwieszek odciążających.

Ćwiczenia izometryczne

to ćwiczenia przeznaczone dla osób słabszych, mniej sprawnych – bez zmęczenia i bez obciążenia serca. Są one bardzo użyteczne w przypadkach, w których warunkiem uzyskania pozytywnego wyniku leczenia jest unieruchomienie. Jeżeli istnieje możliwość prowadzenia ćwiczeń to takie działanie skutecznie zapobiega prostym zanikom z nieczynności.W czasie ćwiczeń izometrycznych mięśnie napinają się, ale nie rozciągają, trening polega więc na tym, że mięśnie ćwiczymy tym intensywniej im większy opór im stawiamy.

Ćwiczenia według metod neurofizjologicznych

indywidualne ćwiczenia ruchowe dobrane do danego schorzenia pacjenta na podstawie badań kinezyterapeutycznych bazujące na uznanych metodach usprawniania neurofizjologicznego

Ćwiczenia według metod redukcji nerwowo-mięśniowej

(ćwiczenia specjalne) – metoda ta jest pomocnicza w likwidowaniu problemów funkcjonalnych związanych z ogniskowym uszkodzeniem mózgu. Wcześnie rozpoczęte i właściwie prowadzone leczenie zmniejsza w większości przypadków ubytki sensomotoryczne i dzięki temu umożliwia większą niezależność pacjenta od osób drugich.

Nauka czynności lokomocji

Empty section. Edit page to add content here.

Mobilizacje i manipulacje

odpowiednie poruszanie rejonami (głowy, szyi, tułowia, obręczy barkowej i kończyn górnych, obręczy barkowej i kończyn dolnych) ma za zadanie ułatwić wystąpienie prawidłowych reakcji nastawczych, równoważnych i obronnych

Wyciągi odcinka szyjnego i LS

ich celem jest przywrócenie pacjenta do sprawności z okresu przed zadziałaniem czynnika urazowego. Często z powodu powikłań ze strony rdzenia kręgowego nie jest to możliwe i postępowanie to ogranicza się tylko do odzyskania jak największej sprawności organizmu

Ćwiczenia metodą Ackermana

jest ukierunkowanym systemem terapii, którą wyróżnia szczegółowa diagnostyka pacjenta oraz precyzyjna technika leczenia manualnego. Stosowana jest w dolegliwościach, wobec których leczenie farmakologiczne nie przynosi skutku

Ćwiczenia metodą McKennziego

oferuje ona wielu pacjentom system samodzielnego radzenia sobie z bólem. pacjenci z pewnymi określonymi symptomami odczuwają natychmiastową ulgę po wykonaniu serii specyficznych ruchów, a w niektórych przypadkach również po przyjęciu pewnych statycznych pozycji ciała