Hydroterapia (zwana również wodolecznictwo) jest jedną z metod fizjoterapii. Wykorzystuje działanie na organizm bodźców mechanicznych, chemicznych i termicznych zwykłej wody (nie mineralnej). Mechanizm fizjologicznego działania zależy od temperatury wody, ciśnienia oraz powierzchni ciała poddanej zabiegowi.

Oferujemy

kąpiel wirowa kończyn górnych i dolnych

zwana również masażem wirowym. Wykorzystuje się tu w celach leczniczych wpływ cieplny wody oraz jej oddziaływanie mechaniczne związane z ruchem wirowym, stanowiącym formę łagodnego masażu. Powoduje przekrwienie kończyn, zmniejsza obrzęki i zastój krwi żylnej. Działa przeciwbólowo, rozluźnia tkanki, zmniejsza napięcie mięśni,

masaż podwodny całkowity

działa na tkanki podobnie jak klasyczny masaż, powodując zwiększenie ukrwienia i przepływu chłonki. Siła podwodnego natrysku biczowego jest jednak większa niż masażu klasycznego, dochodzi bowiem działanie termiczne i hydrostatyczne kąpieli całkowitej. Czynniki te modyfikują znacznie działanie mechaniczne ciśnienia strumienia wody kierowanego na ciało pacjenta. Przede wszystkim w grę wchodzi maksymalnie możliwe do uzyskania rozluźnienie mięśni w kąpieli wodnej, co stwarza możliwość głębokiego działania strumienia wody na tkanki. Mimo wielu zalet podwodnego masażu natryskiem, z uwagi na cechy biologiczne ręki człowieka i wynikające z nich możliwości bardziej subtelnego dawkowania energii mechanicznej oddziałującej na tkanki osoby poddawanej zabiegowi, nie może on w całości zastąpić masażu klasycznego. Stanowi jednak bardzo cenne jego uzupełnienie. Do jego zalet należy:

  • równomierność oddziaływania na tkanki
  • indywidualnie ustalona i stała dawka energii mechanicznej (dzięki doborowi odpowiedniego ciśnienia strumienia wody, średnicy dyszy i jej odległości od ciała i kąta padania strumienia wody na tkanki)
  • odruchowe rozluźnienie mięśni w cieplej wodzie.

Do masaży podwodnego można stosować wodę zimną, gorącą lub o zmiennej temperaturze. Zimny strumień wody stosuje się wtedy, kiedy zamierza się wywołać miejscowy skurcz mięśnia, miejscowe zwężenie naczyń krwionośnych. Gorący strumień powoduje rozluźnienie mięśni. Strumień o zmiennej temperaturze wody ma natomiast działanie „ćwiczące” na ściany naczyń krwionośnych.Zabieg wykonuje się na pacjencie wygodnie ułożonym w dużej wannie lub w małym basenie kąpielowym. Masaż podwodny wykonujemy strumieniem wody. Masaż może obejmować tylko poszczególne części ciała lub całe ciało. Wykonuje się go w ułożeniu pacjenta na grzbiecie, na brzuchu i na boku. Strumień wody prowadzi się zgodnie z kierunkiem krążenia żylnego, wzdłuż przebiegu mięśni lub ruchami okrężnymi nad dużymi mięśniami, nie zatrzymując go nad żądanym miejscem. Wyjątek stanowi masaż podwodny międzyżebrzy, w którym strumień wody prowadzi się ruchami okrężnymi wzdłuż przebiegu przestrzeni międzyżebrowych, od mostka w kierunku na zewnątrz, i brzucha, polegający na lekkim masowaniu okrężnymi ruchami strumienia wody powłok brzucha, zgodnie z położeniem okrężnicy. Masaż wykonuje terapeuta strumieniem wody o określonym ciśnieniu.